domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 1. redne seje nadzornega sveta in spremembe v upravi

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 52/02) in Pravil Ljubljanske borze d.d. objavlja družba VIPA HOLDING, d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica:

s k l e p e   n a d z o r n e g a   s v e t a   i n
s p r e m e m b e   v   u p r a v i


Nadzorni svet delniške družbe VIPA HOLDING, d.d., je na 1. redni seji dne 22. 12 .2003 sprejel naslednje SKLEPE:

Sklep št. 1.: Nadzorni svet sprejema predlagan dnevni red.
Sklep št. 2.: Nadzorni svet potrjuje zapisnik konstitutivne seje nadzornega sveta z dne 25. julija 2003.
Sklep št. 3.: Nadzorni svet sprejema informacijo o zaključku postopka preoblikovanja z razdelitvijo pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d..
Sklep št. 4.: Nadzorni svet sporazumno razreši predsednika uprave, g. Edvarda Abram in namestnika predsednika uprave, g. Lucijana Čermelj.
Sklep št. 5.: Za predsednika uprave nadzorni svet imenuje g. Lucijana Čermelj in za namestnika predsednika uprave pa g. Martina Murovec.


                                     Uprava VIPA HOLDING d.d.