domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Pomembne spremembe v lastniški strukturi

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 2. odstavka 64. člena Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze d.d. objavlja družba VIPA HOLDING d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica:

p o m e m b n e   s p r e m e m b e   v   l a s t n i š k i   s e s t a v i

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. obvešča javnost, da je dne 29. marca 2004 prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih, družbe RELAX d.o.o., Bolniška 8, 6330 Piran, da je dne 24. marca 2004 pridobila 376.881 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., ki predstavljajo 5,13 odstotni lastniški delež družbe in                                Uprava VIPA HOLDING d.d.