domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Pomembne spremembe v lastniški sestavi

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 2. odstavka 64. člena Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze, VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

p o m e m b n e  s p r e m e m b e  v  l a s t n i š k i  s e s t a v i

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. obvešča javnost, da je dne 7. novembra 2005 prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih, družbe Solkanska industrija apna d.o.o., Cesta IX. Korpusa 106, Solkan, da je dne 28.10.2005 pridobila 65.220 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 0,89 % lastniški delež družbe, s čimer se je njen lastniški delež povečal na 5,61%.


                                                                  VIPA HOLDING d.d.
                                                                  Uprava