domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.10.2021 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.09.2021

30.9.2021 Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. za prvo polletje poslovnega leta 2021

15.9.2021 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2021

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

V skladu z določbami 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Pravili  Ljubljanske borze in odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 04.11.2005, uprava družbe Vipa Holding d.d, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja

dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2004, ki je bil objavljen v časopisu Finance dne 27.05.2005, se dopolni s podatki o bruto prejemkih uprave za leto 2004:

vrsta prejemka             predsednik uprave    namestnik preds. uprave

Fiksni del prejemkov      19.131                     17.512
Gibljivi del prejemkov       -                             -
Udeležba na dobičku        -                             -
Opcijsko nagrajevanje     -                             -
Drugi prejemki                1.864                      1.763
Skupaj                           20.995                     19.275

V drugih prejemkih so zajete bonitete iz naslova življenjskega zavarovanja, dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačanega regresa. Prejemki uprave so izraženi v tisoč SIT.


Nova Gorica, 07.12.2005


                                                                                      Uprava družbe