domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov nadzornega sveta

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

S k l e p e  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na 8. redni seji dne 16.12.2005 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Sklep št. 2: Nadzorni svet se seznani z informacijo o poslovanju  družbe za obdobje od 01.01.2005 do 30.11.2005 in oceno poslovanja do konca leta.
Sklep št. 3: Nadzorni svet sprejme in potrdi plan poslovanja družbe za leto 2006.

Sklepi seje nadzornega sveta bodo objavljeni tudi na spletni strani družbe www. Vipa-holding.si od 20.12.2005 dalje.


Uprava družbe
VIPA HOLDING d.d.