domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
27.11.2023 Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

22.11.2023 Obvestilo o prejetju prevzemne ponudbe in prospekta

15.11.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2023

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava pomembnega poslovnega dogodka

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:


O b v e s t i l o  o  p o m e m b n e m  p o s l o v n e m   d o g o d k u

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., je dne 11.01.2006 z družbo LIPA d.d. podpisala pogodbo o nakupu dvorca Zemono v vrednosti 980 mio SIT. Družba VIPA HOLDING d.d. je bila med ponudniki na javnem razpisu izbrana na kot najugodnejši ponudnik. Družba VIPA HOLDING d.d. je dvorec Zemono kupila v skladu s svojo dejavnostjo in dolgoročno strategijo razvoja aktivnega upravljanja podjetij in nepremičnin na severnem primorskem.


Nova Gorica, 13.01.2006


                                    Uprava družbe
                                    VIPA HOLDING d.d.