domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava pomembnega poslovnega dogodka

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:


O b v e s t i l o  o  p o m e m b n e m  p o s l o v n e m   d o g o d k u

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., je dne 11.01.2006 z družbo LIPA d.d. podpisala pogodbo o nakupu dvorca Zemono v vrednosti 980 mio SIT. Družba VIPA HOLDING d.d. je bila med ponudniki na javnem razpisu izbrana na kot najugodnejši ponudnik. Družba VIPA HOLDING d.d. je dvorec Zemono kupila v skladu s svojo dejavnostjo in dolgoročno strategijo razvoja aktivnega upravljanja podjetij in nepremičnin na severnem primorskem.


Nova Gorica, 13.01.2006


                                    Uprava družbe
                                    VIPA HOLDING d.d.