domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Spremebe v lastniški strukturi, sprememba deleža vrednostnih paipirjev, ki jih ima v lasti uprava

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

1. Pomembne spremembe v lastniški sestavi

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., skladno z 2. odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih obvešča javnost, da je dne 26. 04. 2006, prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih od družbe VIPA d.d., Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, da je ta dne 25.04.2006 pridobila 377.762 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 5,14 % lastniški delež družbe. VIPA d.d., Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica ima tako na dan 25.04.2006 skupaj v lasti 2.106.969 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 28,68 % lastniški delež.


2. Sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja, ki jih ima v lasti uprava družbe VIPA HOLDING d.d.

Predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d., Lucijan Čermelj je dne 28. 04 2006 sprejel ponudbo za prevzem za 10.000 delnic družbe VIPA HOLDING d.d. v skupni vrednosti 9.750.000,00 SIT. Po sklenjenem poslu predsednik uprave Lucijan Čermelj nima več v lasti nobene delnice družbe VIPA HOLDING d.d..

Namestnik predsednika uprave družbe VIPA HOLDING d.d., Martin Murovec je dne 28. 04 2006 sprejel ponudbo za prevzem za 5.000 delnic družbe VIPA HOLDING d.d. v skupni vrednosti 4.875.000,00 SIT. Po sklenjenem poslu namestnik predsednika uprave Martin Murovec nima več v lasti nobene delnice družbe VIPA HOLDING d.d..

Obvestilo je od današnjega dne dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding-si.


Nova Gorica, 03.05.2006

                                    VIPA HOLDING d.d.
                                    Uprava