domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.3.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 28.02.2023

10.2.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.01.2023

13.1.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.12.2022

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Pomembne spremembe v lastniški strukturi

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 2. odstavka 64. člena Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze objavlja družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica:

p o m e m b n e  s p r e m e m b e  v  l a s t n i š k i  s e s t a v i

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. obvešča javnost, da je dne 5. 5. 2006 prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih, družbe VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, da je ta dne 4. 5. 2006, pridobila 413.080 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 5,62 % lastniški delež družbe. VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica ima tako na dan 4. 5. 2006 skupaj v lasti 2.521.233 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 34,31 % lastniški delež.

Obvestilo je od današnjega dne dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding-si.


Nova Gorica, 08.05.2006

                                    VIPA HOLDING d.d.
                                    Uprava