domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi nadzornega sveta

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

s k l e p e   n a d z o r n e g a   s v e t a.

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING, d.d., je na deveti redni seji dne 16. 05. 2006 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Sklep št. 2: Nadzorni svet se seznani z informacijo o tekočem poslovanju družbe.
Sklep št. 3: Nadzorni svet se seznani z informacijo o zaključku javne ponudbe za odkup delnic družbe VIPA HOLDING, d.d..
Sklep št. 4: Nadzorni svet sprejme in potrdi letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 skupaj z revizijskim poročilom.
Sklep št. 5: Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005.
Sklep št. 6: Nadzorni svet je potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička, ki ga je predlagala uprava.
Sklep št. 7: Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS, d.o.o., Ljubljana.
Sklep št. 8: Nadzorni svet je potrdil sklep uprave, da se uskladi osnovni kapital družbe zaradi prehoda na evro in s tem ustrezno prilagodi statut družbe.
Sklep št. 9: Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu tretje redne seje skupščine družbe.

Sklepi seje nadzornega sveta bodo od 18. 05. 2005 dalje objavljeni tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si .


Nova Gorica, 18. 05. 2006


                                Uprava družbe
                                VIPA HOLDING, d.d.