domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Izid ponudbe za odkup delnic družbe PRIMORJE d.d.

Na podlagi 40. člena Zakona o prevzemih družbi PRIMORJE HOLDING d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: PRIMORJE HOLDING d.d.) in VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: VIPA HOLDING d.d.), (v nadaljevanju skupaj: ponudnika), objavljata izid ponudbe za odkup delnic družbe PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: izdajatelj), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/125/AG-06-(193) z dne 1. 6. 2006.

V času trajanja ponudbe za odkup delnic izdajatelja, od vključno 6. 6. 2006 do vključno 4. 7. 2006, do 10. ure, je ponudbo sprejelo 231 imetnikov delnic izdajatelja, ki so bili skupaj imetniki 71.300 delnic izdajatelja z oznako PRAR, kar predstavlja 7,96% vseh delnic izdajatelja.

Skladno z določili ponudbe in prospekta za odkup delnic izdajatelja sta si ponudnika delnice PRAR, ki so bile sprejete v času trajanja ponudbe, razdelila v naslednjem razmerju:
1.     Od skupnega števila sprejetih delnic je družba PRIMORJE HOLDING d.d. pridobila 67.421 delnic z oznako PRAR, kar predstavlja 7,53% vseh delnic.
2.     Od skupnega števila pridobljenih delnic je družba VIPA HOLDING d.d. pridobila 3.879 delnic z oznako PRAR, kar predstavlja 0,43% vseh delnic.

Družba PRIMORJE HOLDING d.d. ima tako, skupaj z 370.775 delnicami izdajatelja, katere je imela v lasti na dan objave ponudbe, v lasti 438.196 delnic izdajatelja, kar predstavlja 48,91% vseh delnic izdajatelja. Družba VIPA HOLDING d.d. ima tako, skupaj z 78.907 delnicami izdajatelja, katere je imela v lasti na dan objave ponudbe, v lasti 82.786 delnic izdajatelja, kar predstavlja 9,24% vseh delnic izdajatelja. Oba ponudnika imata torej, skupaj z 449.682 delnicami izdajatelja, katere sta imela v lasti na dan objave ponudbe, skupaj v lasti 520.982 delnic izdajatelja, kar predstavlja 58,15% vseh delnic izdajatelja.

Skladno z določili ponudbe in prospekta za odkup delnic izdajatelja je ponudba za odkup uspela.

Obvestilo bo od 07.07.2006 dalje, objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.V Ajdovščini, dne 5. 7. 2006     V Novi Gorici, dne 5. 7. 2006


PRIMORJE HOLDING d.d.     VIPA HOLDING d.d.
       
Gorazd Humar                    Lucijan Čermelj           Martin Murovec
Predsednik uprave             Predsednik uprave     Namestnik pred. upr.