domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti ponudbe za odkup delnic Primorje d.d.

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družbi PRIMORJE HOLDING d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina in VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavljata:

Prejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti ponudbe za odkup delnic Primorje d.d.

Upravi družb PRIMORJE HOLDING d.d. in VIPA HOLDING d.d., sta dne 10.07.2006 od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejeli odločbo opr. št.: 171/125/AG-06-(233) z dne 06.07.2006, s katero je ATVP ugotovila, da je javna ponudba ponudnikov PRIMORJE HOLDING d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina in VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, za odkup 895.999 navadnih imenskih delnic oznake PRAR istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 449.682 delnic oznake PRAR, katere imata ponudnika že v lasti, torej skupno za 446.317 navadnih imenskih delnic oznake PRAR, z nominalno vrednostjo delnic 2.000 SIT izdajatelja PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina, ki je trajala od 6. 6. 2006 do 4. 7. 2006, uspešna.

Obvestilo je od 12. 7. 2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Nova Gorica, 12.07.2006


PRIMORJE HOLDING d.d.                                      VIPA HOLDING d.d.
Uprava                                                                 Uprava