domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

O b v e s t i l o  o  k v a l i f i c i r a n e m  d e l e ž u

1.     Družba FMR d.d., Arkova 43, 5280 Idrija, nas je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih ( ZPre-1, Uradni list RS št. 79/2006) obvestila, da je na dan 11.08.2006, imetnica 703.402 rednih imenskih delnic izdajatelja VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 9,57 odstotni delež v osnovnem kapitalu izdajatelja.

2.     Družba Solkanska industrija apna d.o.o., Cesta IX. korpusa 106, 5250 Solkan, nas je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih ( ZPre-1, Uradni list RS št. 79/2006) obvestila, da je na dan 11.08.2006, imetnica 412.391 rednih imenskih delnic izdajatelja VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 5,61 odstotni delež v osnovnem kapitalu izdajatelja.


Obvestilo bo od 31.08.2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si .


                                                                  VIPA HOLDING d.d.
                                                                  Uprava

Nova Gorica, 31.08.2006