domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
12.5.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2023

28.4.2023 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2022

28.4.2023 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2022

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

O b v e s t i l o  o  k v a l i f i c i r a n e m  d e l e ž u

Družba VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, nas je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih ( ZPre-1, Uradni list RS št. 79/2006) obvestila, da je na dan 11.08.2006, imetnica 3.443.559 rednih imenskih delnic izdajatelja VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 46,87 odstotni delež vseh delnic izdajatelja in 25 odstotni delež glasovalnih pravic.

Obvestilo bo od 12.09.2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


                                                           VIPA HOLDING d.d.
                                                           Uprava

Nova Gorica, 12.09.2006