domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Zanikanje izjav

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

Z a n i k a n j e  i z j a v

Glede na izjave predsednika uprave Mlinotest d.d. g. Davida Nabergoja, objavljene v časopisu Dnevnik, Finance in Večer dne 15.09.2006 uprava VIPA HOLDING d.d. ugotavlja, da so posamezne izjave netočne in bi utegnile zavajati javnost in delničarje, zato uprava VIPA HOLDING d.d. izjavlja:

1.     VIPA HOLDING d.d. nikoli ni bila lastnica delnic podjetij Tekstina d.d., Fructal d.d. in Banka Vipa d.d., zato teh tudi nikoli ni prodala oziroma mogla prodajati,

2.     Delež v Šampionki Renče d.d. smo skupaj z ostalimi delničarji odprodali strateškemu lastniku po predhodnem soglasju z upravo Šampionke Renče d.d.,

3.     Družba VIPA HOLDING d.d. je od pekarne Blatnik res dobila ponudbo za prodajo delnic Mlinotesta,  o prejemu ponudbe je bila uprava Mlinotesta tudi obveščena. Na ponudbo Pekarne Blatnik d.o.o., je družba VIPA HOLDING d.d. odgovorila v soglasju z upravo Mlinotesta d.d. in odgovor na ponudbo poslala v vednost tudi Mlinotestovi upravi.

Obvestilo je od 18.09.2006 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe izdajatelja www.vipa-holding.si .


Nova Gorica, 18.09.2006

                                                                        VIPA HOLDING d.d.
                                                                        Uprava