domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Pridobitev kvalificiranega deleža

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze objavlja družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica:

            p r i d o b i t e v  k v a l i f i c i r a n e g a  d e l e ž a

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. obvešča javnost, da je dne 9.10.2006 prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), družbe PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,  da je ta dne 2.10.2006 , pridobila 73.772 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 1,004 % lastniški delež družbe. PRIMORJE d.d. ima tako na dan 2. 10. 2006 skupaj v lasti 417.971 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 5,689 % lastniški delež.


Obvestilo je od 10.10.2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding-si.


Nova Gorica, 10.10.2006

                                                  VIPA HOLDING d.d.
                                                   Uprava