domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prejem začasne odredbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZTVP-1-UPB2), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/2001, 117/2002, 13/2005 in 18/2005), Pravil borze (Prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 113/2002, 21/2003, 80/2005, 85/2005 in 118/2005), družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja naslednje obvestilo:

P r e j e m  z a č a s n e  o d r e d b e

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. je od Okrožnega sodišča v Novi Gorici, dne 15.12.2006 prejela sklep, ki družbi prepoveduje kakršnokoli razpolaganje oz. odtujitev ali obremenitev delnic, katerih izdajatelj je VIPA Družba  poslovanje in razvoj d.d., Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, z izjemo odprodaje delnic VIPI d.d. Nova Gorica.

Zoper navedeni sklep ima družba VIPA HOLDING d.d. pravico do ugovora na Okrožno sodišče v Novi Gorici

Obvestilo je od današnjega dne dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding-si.


Nova Gorica, 20.12.2006
                                                        VIPA HOLDING d.d.
                                                        Uprava