domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi nadzornega sveta

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZTVP-1-UPB2), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/2001, 117/2002, 13/2005 in 18/2005), Pravil borze (Prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 113/2002, 21/2003, 80/2005, 85/2005 in 118/2005), družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja naslednje obvestilo:

S k l e p i  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na trinajsti redni seji dne 04.01.2007 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet soglasno sprejme predlagani dnevni red,
Sklep št. 2: Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu četrte skupščine. V kolikor se pred izvedbo skupščine prevzem zaključi, uprava sejo skupščine prekliče,
Sklep št. 3: Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poteku ponudbe VIPE d.d. Nova Gorica, za prevzem delnic družbe,
Sklep št. 4: Nadzorni svet je potrdil predlagana izhodišča za pripravo plana poslovanja družbe za leto 2007 in zadolžil upravo, da pripravi dokončni plan poslovanja za leto 2007 do 31.01.2007.

Sklepi seje nadzornega sveta bodo objavljeni tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si od 08.01.2007 dalje.


Nova Gorica, 08.01.2007

                                                                     Uprava družbe
                                                                     VIPA HOLDING d.d.