domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
29.2.2024 Obvestilo za delničarje – sklepi skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.

14.2.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.01.2024

24.1.2024 Seja nadzornega sveta družbe Vipa holding d.d.

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prejem odločbe ATVP o uspešnosti ponudbe za odkup delnic družbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

Prejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti ponudbe za odkup delnic družbe

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., je dne 06.02.2007 od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejela odločbo opr. št.: 171/130/AG-06-(36) z dne 02.02.2007, s katero je ATVP ugotovila, da je javna ponudba ponudnika VIPA, družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, za odkup 7.347.565 navadnih imenskih delnic oznake VHDR istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 3.500.840 delnic oznake VHDR, katere ima ponudnik že v lasti, torej skupno za 3.846.725 navadnih imenskih delnic oznake VHDR, z nominalno vrednostjo delnic 1.000 SIT izdajatelja VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, ki je trajala od 08. 09. 2006 do 30.01. 2007 uspešna.

Obvestilo je od 07. 02. 2007 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Nova Gorica, 06.02.2007


                                VIPA HOLDING d.d.
                                Uprava