domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi nadzornega sveta

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZTVP-1-UPB2), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/2001, 117/2002, 13/2005 in 18/2005), Pravil borze (Prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 113/2002, 21/2003, 80/2005, 85/2005 in 118/2005), družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja naslednje obvestilo:

S k l e p i  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na sedemnajsti seji dne 08.06.2007 sprejel naslednje  pomembne sklepe:

1. Nadzorni svet je sprejel in potrdil letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. za poslovno leto končano na dan 31.12.2006 skupaj z revizijskim poročilom,
2. Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2006,
3. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o tekočem poslovanju družbe,
4. Nadzorni svet je potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička,
5. Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu pete redne skupščine družbe.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si od 12.06.2007 dalje.


Nova Gorica, 12.06.2007
                                                      Uprava družbe
                                                      VIPA HOLDING d.d.