domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Letni dokument 2006

Na podlagi 22. d člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00-ZP-L, 52/02-ZJA, 86/04-ZTVP-1A, 28/06-ZTVP-1B in 51/06) družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

LETNI DOKUMENT
za obdobje od 24. 05. 2006 do 26. 06. 2007

V nadaljevanju navajamo vse javne objave družbe VIPA HOLDING, d.d., ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, javno objavljene v POSLOVNEM DNEVNIKU FINANCE v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne na spletni strani družbe www.vipa-holding.si :

12.06.07.     Sklepi nadzornega sveta
12.04.07.     Sklepi nadzornega sveta
02.04.07.     Sklepi nadzornega sveta
30.03.07.     Sklepi 4. seje skupščine delničarjev družbe
30.03.07.     Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi
21.02.07.     Sklic skupščine
13.02.07.     Sklepi nadzornega sveta
07.02.07.     Prejem odločbe ATVP o uspešnosti ponudbe za odkup delnic     družbe
06.02.07.     Preklic skupščine
09.01.07.     Sklic 4. skupščine družbe
08.01.07.     Sklepi nadzornega sveta
20.12.06.     Prejem začasne odredbe
14.12.06.     Pridobitev večinskega deleža
15.11.06.     Zanikanje navedbe
10.10.06.     Pridobitev kvalificiranega deleža
18.09.06.     Zanikanje izjav
15.09.06.     Mnenje uprave družbe VIPA HOLDING d.d. glede prevzemne ponudbe
14.09.06.     Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2005
12.09.06.     Obvestilo o kvalificiranem deležu
31.08.06.     Obvestilo o kvalificiranem deležu
18.08.06.     Dopolnitev obvestila o nameri za ponudbo za odkup
14.08.06.     Prejem obvestila o nameri za ponudbo za odkup
12.07.06.     Prejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti ponudbe za odkup delnic Primorje d.d.
07.07.06.     Izid ponudbe za odkup delnic družbe PRIMORJE d.d.
07.07.06.     Prejem odločbe Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence
04.07.06.     Objava sklepov tretje redne skupščine
05.06.06.     Ponudba za odkup delnic družbe Primorje d.d.
29.05.06.     Povzetek revidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2005
24.05.06.     Sklic tretje redne skupščine družbe

Letni dokument bo od 28. 06. 2006 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si .

                                                        VIPA HOLDING, d.d.
                                                        Uprava družbe