domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Namera za prevezemno ponudbo

V skladu s 1. odstavkom 24. člena Zakona o prevzemih (Ur. list RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) ter na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. list RS, št. 51/06, UPB 2) družbi TRIGLAV NALOŽBE, FINANČNA DRUŽBA, d.d., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana in VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, (v nadaljevanju: »ponudnika«) objavljata:


n a m e r o   z a   p r e v z e m n o   p o n u d b o

za delnice družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče (v nadaljevanju: »GORIŠKE OPEKARNE, d.d.« ali »ciljna družba«).

O prevzemni nameri sta ponudnika, skladno s 24. členom ZPre-1, obvestila AGENCIJO ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE, upravo družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d. in predstavnike delavcev družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d..

Na dan posredovanega obvestila o nameri za prevzemno ponudbo, je bila družba TRIGLAV NALOŽBE, d.d. imetnik 201.644 delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d., kar predstavlja 38,51% vseh delnic družbe, VIPA HOLDING, d.d. pa imetnik 171.882 delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d., kar predstavlja 32,82% vseh delnic družbe, skupaj sta bila ponudnika torej imetnika 373.526 delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d., kar predstavlja 71,33% vseh delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d..

Ponudnika sta dne 1. 10. 2007 sklenila delničarski sporazum s ciljem ureditve medsebojnih razmerij za skupno prevzemno ponudbo delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Ponudnika bosta najkasneje 30 dni po tej objavi objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d., ki še niso v njuni lasti. Dodatno vas obveščamo, da bosta ponudnika v ponudbi za prevzem ponudila izplačilo celotne cene v denarju po ceni 14,00 EUR za vsako delnico.

To obvestilo bo od dne 02. 10. 2007 dalje objavljeno na spletnih straneh obeh ponudnikov: www.triglav-fd.si in www.vipa-holding.si .


V Ljubljani, dne 1.10.2007     V Novi Gorici, dne 1.10.2007
   
TRIGLAV NALOŽBE, d.d.        VIPA HOLDING, d.d.
Uprava                                 Uprava