domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

29.4.2024 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prva objava pomembnih podatkov

Na podlagi 573. člena Zakona o trgu Finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:


P r v a  o b j a v a  p o d a t k o v  p o  Z T F I


1.     Obvestilo lastnih delnicah družbe:

Družba VIPA HOLDING d.d. na dan 12.10.2007 nima lastnih delnic.

2.     Obvestilo o skupnem deležu delnic z glasovalno pravico:

Družba VIPA HOLDING d.d. ima na dan 12.10.2007 izdanih 7.347.565 navadnih kosovnih imenskih delnic z glasovalno pravico.


Obvestilo je od 16. 10. 2007 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


                                                                     VIPA HOLDING d.d.
                                                                     Uprava


Nova Gorica, 16.10.2007