domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prva objava pomembnih podatkov

Na podlagi 573. člena Zakona o trgu Finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:


P r v a  o b j a v a  p o d a t k o v  p o  Z T F I


1.     Obvestilo lastnih delnicah družbe:

Družba VIPA HOLDING d.d. na dan 12.10.2007 nima lastnih delnic.

2.     Obvestilo o skupnem deležu delnic z glasovalno pravico:

Družba VIPA HOLDING d.d. ima na dan 12.10.2007 izdanih 7.347.565 navadnih kosovnih imenskih delnic z glasovalno pravico.


Obvestilo je od 16. 10. 2007 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


                                                                     VIPA HOLDING d.d.
                                                                     Uprava


Nova Gorica, 16.10.2007