domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi 18. seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

S k l e p e  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na osemnajsti redni seji dne 26.10.2007 sprejel naslednje sklepe:

1. Zaradi odstopa g. Lucijanu Čermelju preneha mandat predsednika uprave Vipe holding d.d., Nova Gorica z dnem 26.10.2007.

2. Z dnem 26.10.2007 se za predsednika uprave Vipe holding d.d., Nova Gorica imenuje g. Borut Kuharič.

3. Z dnem 26.10.2007 se za člana uprave Vipe holding d.d., Nova Gorica imenuje g. Lucijan Čermelj.

4. Zaradi odstopa g. Martinu Murovcu preneha mandat člana uprave Vipe holding d.d., Nova Gorica z dnem 26.10.2007.

5. Z dnem 26.10.2007 se za člana uprave Vipe holding d.d., Nova Gorica imenuje g. Martin Murovec.

6. Nadzorni svet je pozitivno ocenil delo dosedanje uprave v sestavi Lucijan Čermelj, predsednik uprave in Martin Murovec, namestnik predsednika uprave.


Obvestilo je od 30. 10. 2007 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Nova Gorica, 30.10.2007


                                                                               VIPA HOLDING d.d.
                                                                               Uprava