domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Letni dokument

Na podlagi 22. d člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00-ZP-L, 52/02-ZJA, 86/04-ZTVP-1A, 28/06-ZTVP-1B in 51/06) družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

LETNI DOKUMENT za obdobje od 05. 05. 2007 do 06. 05. 2008

V nadaljevanju navajamo vse javne objave družbe VIPA HOLDING, d.d., ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, javno objavljene v POSLOVNEM DNEVNIKU FINANCE v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne na spletni strani družbe www.vipa-holding.si :

31.03.2008     Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za       poslovno leto končano na dan 31.12.2007
08.01.2008     Prejem odločbe Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence
31.12.2007     Pridobitev lastnih delnic
12.12.2007     Pomemben poslovni dogodek
10.12.2007     Sklepi nadzornega sveta
06.12.2007     Odločba o uspešnosti javne ponudbe za odkup delnic Goriških opekarn d.d.
03.12.2007     Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe
30.10.2007     Sklepi 18. seje nadzornega sveta
16.10.2007     Prva objava pomembnih podatkov
15.10.2007     Pomemben delež
02.10.2007     Namera za prevezemno ponudbo
01.08.2007     Sklepi pete redne skupščine delničarjev družbe
29.06.2007     Sklic pete redne skupščine družbe
28.06.2007     Povzetek revidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2006
28.06.2007     Letni dokument 2006
12.06.2007     Sklepi nadzornega sveta

Letni dokument bo od 07. 05. 2008 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si .

                                VIPA HOLDING, d.d.
                                Uprava družbe