domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 21. seje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

S k l e p i  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na enaindvajseti seji dne 05.06.2008 sprejel naslednje  pomembne sklepe:

1. Nadzorni svet je sprejel in potrdil letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj z revizijskim poročilom.

2. Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto končano na 31. 12. 2007.

3. Nadzorni svet je potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička.

4. Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja za  poslovno leto 2008 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje d.o.o., Ljubljana.

5. Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu šeste redne skupščine družbe.


Obvestilo je od 09. 06. 2008 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Nova Gorica, 09.06.2008


                                VIPA HOLDING d.d.
                                Uprava