domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Nerevidirano letno poročilo in nerevidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009

Na podlagi 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, objavlja

                       NADZOROVANO INFORMACIJO O
            OBJAVI LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO
                         KONČANO NA DAN 31. 12. 2009

Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 in je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Poročilo je na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 ne vsebuje revidiranega računovodskega poročila. Revidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 bo Družba objavila v najkrajšem možnem času.

Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 in to obvestilo bosta od 30. 04. 2010 dalje objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si


Nova Gorica, 30. 04. 2010

                                                                           VIPA HOLDING, d.d.
                       Uprava družbe

Nerevidirano letno poročilo za leto 2009
Nerevidirano konsolidirano letno poročilo 2009