domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

29.4.2024 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava revidiranega konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2009

Na podlagi 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, objavlja

                          NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
             REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
                  ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2009


Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 in je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Konsolidirano letno poročilo je na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Konsolidirano letno poročilo je revidirala revizijska družba CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o. in izdala pozitivno mnenje s pridržkom. Nadzorni svet je na svoji 30. seji dne 15.07.2010 sprejel in potrdil revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009.

Revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 in to obvestilo bosta od 15.07.2010 dalje objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nova Gorica, 15.07.2010


VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe

PRILOGA: Revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009