domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

29.4.2024 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Predložitev predloga pogodbe o pripojitvi registrskemu organu

Na podlagi 1. odstavka 586. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – ZGD-1-UPB3), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07, 33/08) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, objavlja

      NOTRANJO INFORMACIJO O OBJAVI OBVESTILA O PREDLOŽITVI
        PREDLOGA POGODBE O PRIPOJITVI REGISTRSKEMU ORGANU


Uprava prevzete družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica skladno z drugim stavkom prvega odstavka 586. člena ZGD-1 obvešča delničarje, da je dne 16.07.2010 Okrožnemu sodišču v Novi Gorici predložila predlog pogodbe o pripojitvi VIPE HOLDING d.d. kot prevzete družbe k VIPI d.d. Nova Gorica kot prevzemni družbi, ki sta ga sestavili upravi obeh družb dne 24.06.2010. Predlog pogodbe o pripojitvi je pregledal nadzorni svet družbe.

O soglasju k predlogu pogodbe o pripojitvi bosta odločali skupščini prevzemne in prevzete družbe.

Vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju za pripojitev, bo delničarjem družbe na sedežu družbe omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin.

Objava notranje informacije o objavi obvestila o predložitvi predloga pogodbe o pripojitvi registrskemu organu bo od 21. 07. 2010 dalje objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe