domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklica 8. redne seje skupščine delničarjev

Na podlagi 295. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – ZGD-1-UPB3), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09 in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, objavlja

                SKLIC 8. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica sklicuje 8. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 24. avgusta 2010, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu FINANCE na dan 23. 07. 2010. Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo VIPE d.d. Nova Gorica za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo VIPE d.d. Nova Gorica za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo VIPE d.d. Nova Gorica za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Predlog pogodbe o pripojitvi, Poročilo uprav o pripojitvi, Poročilo revizorja o pregledu pripojitve, Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve, Poročilo nadzornega sveta VIPE d.d. Nova Gorica o pregledu pripojitve ter ostale informacije za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Objava obvestila o sklicu 8. redne seje skupščine delničarjev bo od 23. 07. 2010 dalje objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe