domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sprejetih skupščinskih sklepih

Na podlagi Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS št 106/07 in 33/08), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

             OBVESTILO O SPREJETIH SKUPŠČINSKIH SKLEPIH

Skupščina družbe VIPA HOLDING, d.d. je na 8. redni seji, ki je potekala 24. 08. 2010 na sedežu družbe sprejela naslednje sklepe:

Sklep št. 2.: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

Sklep št. 3.1.: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 2.818.341,00 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

Sklep št. 3.2.: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2009.

Sklep št. 4.: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto 2010.

Sklep št. 5.: Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzete družbe k družbi VIPA d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzemni družbi. Skupščina družbe daje soglasje k predlogu pogodbe o pripojitvi, ki jo skleneta VIPA HOLDING d.d. kot prevzeta družba in družba VIPA d.d. Nova Gorica kot prevzemna družba. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga k zapisniku skupščine.

Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Objava notranje informacije o sprejetih skupščinskih sklepih bo od 24. 08. 2010 dalje objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si..

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe