domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sprejetih sklepih na 9. seji skupščini dne 16.12.2010

Na podlagi Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS št 106/07 in 33/08), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

                         NADZOROVANO INFORMACIJO O
                      SPREJETIH SKUPŠČINSKIH SKLEPIH


Skupščina družbe VIPA HOLDING, d.d. je na 9. redni seji, ki je potekala 16. 12. 2010 v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14, sprejela naslednje sklepe:

Sklep št. 2.:     Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C in spremembo sedeža družbe.

Sklep št. 3.1.:  Ugotovi se, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Alešu Žajdeli zaradi smrti prenehal mandat v nadzornem svetu družbe.

Sklep št. 3.2.:  Ugotovi se, da se bo dosedanjima članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolji in Niku Troštu dne 29.03.2011 iztekel mandat v nadzornem svetu družbe.

Sklep št. 3.3.:  Zaradi prenehanja mandata člana nadzornega sveta Aleša Žajdele se za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli Borut Kuharič.

Sklep št. 3.4.:  Dosedanjemu članu nadzornega sveta Silvanu Peršolji se podaljša mandat v nadzornemu svetu, oziroma se ga ponovno izvoli za novo štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 29.3.2011. Za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje se izvoli doc. dr. Simona Čadeža. Mandatna doba novoizvoljenemu članu prične teči z dnem 29.3.2011.

Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Objava notranje informacije o sprejetih skupščinskih sklepih bo od 17. 12. 2010 dalje objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si..

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe