domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

29.4.2024 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seja nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja


          NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
                          DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.Nadzorni svet Vipa Holding d.d. je na svoji 17. korespondenčni seji dne 10. 05. 2011 obravnaval in potrdil revidirano konsolidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d., za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodtsvo družbe, skupaj z revizijskim poročilom.

Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010.

To obvestilo bo od 16.05.2011 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.


VIPA HOLDING d.d.
Uprava družbe