domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sprejetih sklepih 10. skupščine delničarjev

Na podlagi Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS št 106/07 in 33/08), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana družba VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja:

                            NADZOROVANO INFORMACIJO O
                              SPREJETIH SKUPŠČINSKIH SKLEPIH


10. redna skupščina družbe VIPA HOLDING, d.d. je potekala 16. 06. 2011 ob 11. uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic od točke 1 do točke 5 je bilo 5.861.752 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  80,02 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

                                     Sprejeti sklepi:

Sklep št. 1.: Za predsednika skupščine se imenuje Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.861.752 glasov.


Sklep št. 2.: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.855.952 glasov.


Sklep št. 3.: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.855.952 glasov.


Sklep št. 4.: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.861.752 glasov.


Sklep št. 5.: Skupščina se seznani s poročilom o trgovanju z lastnimi delnicami.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.855.952 glasov.


Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Objava notranje informacije o sprejetih skupščinskih sklepih bo od 16. 06. 2011 dalje objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe