domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
12.5.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2023

28.4.2023 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2022

28.4.2023 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2022

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seja nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

        NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
                           DRUŽBE VIPA HOLDING D.D..


Nadzorni svet družbe Vipa Holding d.d., je na svoji 35.seji dne 02.12.2011 potrdil zapisnike preteklih sej in se seznanil z realizacijo sklepov preteklih sej. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o poslovanju do 31.10 2011 ter podal soglasje k sklepanju pogodb iz naslova rednega poslovanja družbe.

To obvestilo bo od 05.12.2011 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa.holding.si.


V Ajdovščini, 05.12.2011


VIPA HOLDING d.d.
Uprava družbe