domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. in Skupine VIPA HOLDING za poslovno leto, končano na dan 31.12.2011

Na podlagi 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

              NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
     REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA IN NEKONSOLIDIRANEGA
         LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA
                                   DAN 31. 12. 2011.


Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2011 in sta od danes dalje dostopni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Poročili sta na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Nadzorni svet je obravnaval in sprejel nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2011, konsolidiranega letnega poročila pa nadzorni svet še ni obravnaval. Informacija o sprejetju konsolidiranega letnega poročila bo objavljena naknadno.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2011 in to obvestilo bodo od 26. 04. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.


V Ajdovščini, 26. 04. 2012


VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe
Priloga: Letno poročilo družbe Vipa Holding 2011; Konsolidirano letno poročilo Skupine Vipa Holding 2011