domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2011

Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

                   NOTRANJO INFORMACIJO O OBJAVI
             SEZNAMA POSLOV SKLENJENIH S POVEZANIMI
                              OSEBAMI V LETU 2011.


Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2011 in je od danes dalje dostopen na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Seznam je na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.


Seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2010 in to obvestilo bosta od 26. 04. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.


V Ajdovščini, 26. 04. 2012


VIPA HOLDING , d.d.
Uprava družbe


Priloga: Seznam poslov  s povezanimi osebami 2011