domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seja nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi 386. člena Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3 in 78/11), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07, 33/08) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

     NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA TER
             O SPREMEMBI V UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU.


Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji 37. seji dne 31. 05. 2012 podal soglasje k sklenitvi pogodbe iz naslova rednega poslovanja družbe.

Predsednik uprave Matija Majcenovič je dne 31. 05. 2012 podal odstopno izjavo s funkcije predsednika uprave družbe VIPA HOLDING, d.d.

Nadzorni svet je na 37. seji dne 31. 05. 2012 imenoval Mirana Gombača za predsednika uprave družbe VIPA HOLDING, d.d. za mandatno obdobje petih let.

Član nadzornega sveta doc. dr. Simon Čadež je podal odstopno izjavo na zapisnik 37. seje nadzornega sveta z dnem 11. redne seje skupščine družbe VIPA HOLDING d.d..

Objava notranje informacije o spremembi v upravi in nadzornemu svetu bo od 31. 05. 2012 dalje objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


V Ajdovščini, 31. 05. 2012


VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe