domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Notranje informacije

Na podlagi 5. odstavka 9. člena Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 67/07, 69/08 in 40/09), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07, 33/08) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NOTRANJO INFORMACIJO O ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV.

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., objavlja notranjo informacijo, da je dne 18. 07. 2012 odsvojila 1.008.723 delnic družbe MLINOTEST, Živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pogodbe o prodaji delnic.

Objava notranje informacije o odsvojitvi vrednostnih papirjev bo od 18. 07. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si .

                                VIPA HOLDING, d.d.
                                Uprava družbe


V Ajdovščini, 18.07.2012