domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklica 11.redne skupščine delničarjev družbe VIPA HOLDING

Na podlagi 295. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – ZGD-1-UPB3), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09 in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

SKLIC 11. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV.

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje 11. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 28. 08. 2012, ob 13.00 uri, v sejni sobe družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011, Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 ter drugo gradivo za sejo skupščine so objavljeni na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Objava obvestila o sklicu 11. redne seje skupščine delničarjev bo od 20. 07. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe