domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic 12. skupščine družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi 295. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – ZGD-1-UPB3), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09 in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja                  SKLIC 12. SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV.Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje 12. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 06. 11. 2012, ob 12.00 uri, v sejni sobe družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, ter drugo gradivo za sejo skupščine so objavljeni na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Objava obvestila o sklicu 12.  seje skupščine delničarjev bo od 05. 10. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


                                                                        Vipa Holding d.d.
                                                                         Uprava družbe


V Ajdovščini, 05.10.2012