domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

dejavnost
      holdinštvo-upravljanje družb
      trženje investicijskih skladov
      borzno posredovanje

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.2.2018 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.01.2018

17.1.2018 Objava notranje informacije

15.1.2018 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.12.2017

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d. - v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja


      NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
                           DRUŽBE VIPA HOLDING D.D..Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d. se je na svoji 38. seji, zaključeni dne 03. 10. 2012, seznanil z namero uprave, da skliče skupščino delničarjev, na kateri bo predlagala redno likvidacijo družbe.


To obvestilo bo od 05. 10. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


V Ajdovščini, 05.10.2012


                                                                       VIPA HOLDING d.d.
                                                                          Uprava družbe