domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sprejetih sklepih 12. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 12. skupščini družbe VIPA HOLDING, d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, ki je potekala dne 06. 11. 2012 ob 12.00 uri  v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 2 je bilo 5.884.761 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  80,33 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Delež glasovalnih pravic petih največjih delničarjev, prisotnih na skupščini, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico : VIPA d.d. 79,64 odstotkov (5.834.193 delnic), Timotej Zgonik 0,13 odstotkov (9.562 delnic), Fortunat Miloš 0,12 odstotkov (9.067 delnic), I.M. 2000 d.o.o. Koper 0,08 odstotkov (5.724 delnic) ter SPIRA PET d.o.o. 0,05 odstotkov (3.672 delnic).


                               SPREJETI SKLEPI:


Sklep št. 1.: Skupščina imenuje za predsednika Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.884.761 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Sklep št. 2.: Skupščina družbe sprejema sklep, da se prične postopek redne likvidacije družbe Vipa holding d.d. (dalje: družba), Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici z matično številko 1868918 in davčno številko  26048124.

Razlog za prenehanje družbe so zaostrene gospodarske razmere ter slaba likvidnost družbe, kljub temu, da je družba že radikalno zmanjšala vse svoje stroške in nima več zaposlenih, ne more več poslovati tako, da bi ustvarjala pozitivne donose za svoje lastnike. Nadaljevanje poslovanja zato nujno pomeni tudi nadaljnje zmanjševanje vrednosti premoženja za delničarje, ki pa bi lahko privedlo celo do insolventnosti ter do popolnega izničenja kapitala in s tem vrednosti delnic.

Rok za prijavo terjatev upnikov je dva meseca od objave tega sklepa.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje MIRAN GOMBAČ, LJUBLJANA, BAJTOVA 2, z vsemi pooblastili skladno z zakonom o gospodarskih družbah
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.877.283 glasov oz. 99,94 % na skupščini zastopanega kapitala, kar predstavlja 80,23 vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Objava nadzorovane informacije o sprejetih skupščinskih sklepih bo od 07. 11. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si..


V Ajdovščini, 7.11.2012

                                                                       VIPA HOLDING d.d.
                                                                         Uprava družbe