domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2012

Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

                          NOTRANJO INFORMACIJO O
   OBJAVI SEZNAMA POSLOV, SKLENJENIH S POVEZANIMI
                              OSEBAMI V LETU 2012.


Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji objavlja seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2012 in je od danes dalje dostopen na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Seznam je na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.


Seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2012 in to obvestilo bosta od 26. 04. 2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si
V Ajdovščini, 26.04.2013


VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj


Priponka: Seznam poslov 2012