domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic redne letne skupščine družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji

Na podlagi 295. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – ZGD-1-UPB3), Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09 in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

          SKLIC REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV.

Likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v sredo, 26.08.2015, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami  je objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 15 uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Objava obvestila o sklicu redne letne skupščine delničarjev bo od 20. 07. 2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

V Ajdovščini, 20.07.2015


VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj