domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic redne letne skupščine družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji

Na podlagi 295. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – ZGD-1-UPB3), Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09 in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

          SKLIC REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV.

Likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v sredo, 26.08.2015, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami  je objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 15 uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Objava obvestila o sklicu redne letne skupščine delničarjev bo od 20. 07. 2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

V Ajdovščini, 20.07.2015


VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj