domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ter določil Pravil Ljubljanske borze, družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji je dne 27.06.2016 prejela obvestilo družbe VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, s katerim jo ta obvešča, da je bila dne 20.06.2016 na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Ajdovščini, opr.št. Ig 35/2012 z dne 18.03.2012, v delu dopolnjena oz. spremenjena z Odredbo z dne 15.06.2016., izvedena prodaja 5.834.193 delnic z oznako VHDR, izdajatelja VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, imetnika družbe VIPA d.d. - v likvidaciji.

Po prodaji družba VIPA d.d. – v likvidaciji ni imetnik delnic z oznako VHDR, skupni delež glasovalnih pravic družbe VIPA d.d. - v likvidaciji v družbi VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji pa se je s prodajo navedenih delnic zmanjšal iz 79,64 % na 0,00 %.

Obvestilo bo od dne 27.06.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 27.06.2016