domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) likvidacijski upravitelj ciljne družbe VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja naslednje:


MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE


glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., (v nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 20.7.2016 v časniku Delo, izvod prevzemne ponudbe in prospekta pa je bil poslovodstvu ciljne družbe posredovan dne 20.7.2016.


1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnikov za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu.


Likvidacijski upravitelj ocenjuje, da izvedba prevzemne ponudbe ne bo vplivala na potek likvidacije družbe, prav tako ne bo vplivala na zaposlovanje, saj ciljna družba nima zaposlenih. Iz prospekta ni razvidno, da bi prevzemnik načrtoval spremembo kraja opravljanja poslov ciljne družbe.


2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni.Likvidacijski upravitelj ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in likvidacijskim upraviteljem ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.


3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjavo, da takega dogovora ni.


Likvidacijski upravitelj ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med likvidacijskim upraviteljem ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovne pravice iz delnic, katerih imetnik je že prevzemnik.


4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti.Likvidacijski upravitelj kot imetnik 67 delnic ciljne družbe z oznako VHDR izjavlja, da prevzemne ponudbe ne namerava sprejeti.


5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Zadnje revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji se nanaša na leto 2015 in je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2015 znašala 0,32 EUR.


To mnenje bo od dne 22.07.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Likvidacijski upravitelj
Miran Gombač


Datum: 22.07.2016