domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
28.5.2020 Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

28.5.2020 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2019

28.5.2020 Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto, končano na dan 31.12.2019

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava notranje informacije

Na podlagi 5. odstavka 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 - skl. US, 121/2008 - odl. US, 40/2009), 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 72/2016) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja


NOTRANJO INFORMACIJO O ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV.


Družba je dne 11. 10. 2017 s sklenitvijo Pogodbe o prodaji delnic odsvojila 498.514 delnic družbe MLINOTEST, Živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (koda vrednostnega papirja – MAJG).

Objava notranje informacije o odsvojitvi vrednostnih papirjev bo od 12. 10. 2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj

Datum: 12.10.2017