domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava notranje informacije


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje,  likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE


Družba s to informacijo odgovarja na vprašanja, ki so jih Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in nekateri drugi delničarji naslovili nanjo.

1. Družba Mlino d.o.o. ki je večinski delničar družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji nima do premoženja družbe nobenih pravic, ki ne bi izhajale iz njenih pravic kot delničarja družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji.

2. Prodaja delnic družbe Mlinotest d.d. (MAJG), ki predstavljajo pretežno premoženje družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji, s strani družbe, do poravnave zapadlih obveznosti, ni bila možna, saj so jo preprečevale pravice upnika, pridobljene na podlagi izvršbe vložene s strani Gorenjske banke d.d. že leta 2012, ki so družbi prepovedovale razpolaganje s tem premoženjem.

3. Družba  Vipa Holding d.d. - v likvidaciji je s svojim največjim upnikom v prvi polovici leta 2015 dogovorila in podpisala sporazum o restrukturiranju obstoječih terjatev s katerim je s takratnim upnikom dogovorila način poplačila svojih zapadlih obveznosti in v katerem je bila dogovorjena obrestna mera za zapadle obveznsoti v višini vsakokratne zakonske zamudne obrestne mere zmanjšane za 0,5 % ter način vnovčevanja zastavljenega premoženja za poplačilo zapadlih obveznosti. Pri tem je prodajo delnic MAJG dodatno oviral tudi spor z Abanko d.d.. Po umiku zastave v korist Abanke d.d. konec leta 2016, je Vipa Holding d.d. - v likvidaciji uspela dinamiko prodaje, kljub izrecnim pravicam upnika, dogovoriti v korist družbe tako, da je arbitrirala med stroški obresti in dividendnimi prihodki ter doseženo ceno.

4. Vipa Holding d.d. - v likvidaciji je trenutno izpostavljena tveganjem, zaradi katerih višine revizor  ni želel podati mnenja o njenih izkazih. Tveganje je povezano predvsem s postopkom revizije, ki ga je sprožila Abanka d.d. zoper sodbo v zadevi Vipe Holding d.d. - v likvidaciji proti Abanki d.d. zaradi ugotavljanja ničnosti poroštev za kredite bivše matične družbe Vipe d.d. - v likvidaciji in v kateri je bilo pravnomočno odločeno v korist Vipe holding d.d. – v likvidaciji. O reviziji še ni bilo odločeno, bi pa za družbo neugodna odločitev pomenila obvezo vzpostaviti obveznosti večje od njenega premoženja.

5. Na trajanje postopka likvidacije so do sedaj vplivali predvsem sodni spori. Vipa Holding d.d. - v likvidaciji razen postopka revizije, ki je bil sprožen s strani Abanke d.d. v decembru 2016, trenutno ni udeležena v drugih sporih. Vendar pa družba trenutno ne more izključiti možnosti morebitnih novih sodnih sporov. Prav tako je vedno odprta tudi možnost, da delničarji družbe, tako kot so z glasovanjem na skupščini sprejeli sklep o uvedbi postopka likvidacije, kadarkoli izglasujejo tudi sklep o prekinitvi likvidacije in družbo vrnejo v redno poslovanje. Glede na navedeno družba ne more podati ocene, kdaj bo likvidacija zaključena.

Ta informacija bo od 21. 11. 2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj

Datum: 21.11.2017