domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2022 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2022

14.10.2022 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.09.2022

30.9.2022 Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. in Skupine VIPA HOLDING za prvo polletje poslovnega leta 2022

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava notranje informacije


Na podlagi 5. odstavka 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 - skl. US, 121/2008 - odl. US, 40/2009), 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 72/2016) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavljaNOTRANJO INFORMACIJODružba je dne 15. 12. 2017 prejela sporočilo Odvetniške pisarne Jereb d.o.o., Nazorjeva 3, 4000 Kranj, da je v postopku skupne prodaje delnic družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji (oznaka delnice VHDR) na odvetniški fiduciarni račun pridobila več kot 5% vseh delnic izdajatelja Vipa Holding d.d. - v likvidaciji.

Objava notranje informacije o odsvojitvi vrednostnih papirjev bo od 19. 12. 2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj

Datum: 19.12.2017