domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 5. odstavka 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 - skl. US, 121/2008 - odl. US, 40/2009), 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 72/2016) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavljaOBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEVDružba je dne 20.12.2017 prejela obvestilo družbe MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, s katerim jo le-ta obvešča, da je dne 19.12.2017 od Odvetniške pisarne Jereb d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj kupila 488.381 delnic z oznako VHDR izdajatelja Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, tako da je družba MLINO d.o.o. sedaj imetnik 6.351.373 delnic z oznako VHDR. Delež glasovalnih pravic družbe MLINO d.o.o. v družbi Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, znaša po pridobitvi 86,70%.

Družba je dne 20.12.2017 prejela tudi obvestilo Odvetniške pisarne Jereb d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj, da je le-ta dne 19.12.2017 odsvojila delnice z oznako VHDR izdajatelja Vipa Holding d.d. – v likvidaciji. Po odsvojitvi je družba Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. – fiduciarni račun imetnica 299 delnic VHDR, kar predstavlja 0,0041% glasovalnih pravic v družbi Vipa holding d.d. – v likvidaciji.

To obvestilo bo od 21.12.2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj

Datum, 21.12.2017